فال روزانه

فال روزانه 10 مرداد 99

فال روزانه 10 مرداد 99

فال روزانه جمعه 10 مرداد ماه 99 متولدین فرودین: صبور باش و بدون تو تلاش کردی به قدر خودت حالا

تعبیر خواب آب

مجموعه: تعبیر خواب تعداد بازدید: 442

تعبیر خواب آنلاین

دیدن آب در خواب به طور معمول نشانه مثبتی است و به زندگی و روشنایی اشاره دارد. با اینحال آب در خواب به شکل‌های گوناگونی ظاهر می‌شود، نظیر آب جاری، نوشیدن آب، غرق شدن در آب و … که هرکدام از این حالات تعبیر خاص خود را دارند. در ادامه نگاهی به تعابیر مربوط به دیدن آب در خواب خواهیم داشت.

تعبیر خواب آب از دیدگاه ابن سیرین

 

 • اگر آب خوش طعم و پاكيزه باشد، نشانه زندگی خوش و طولانی است.
 • اگر ببیند آب شور می خورد تعبیر آن برعکس است.
 • اگر ببیند از دریا آب گوارا می خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او میرسد.
 • اگر ببیند همه آب دریا را میخورد پادشاهی همه جهان را به دست میگیرد.
 • عقیده بر این است به همان اندازه که از آب دریا خورده است اگر آب صاف و روشن باشد بزرگی و مال و نعمت به دست می آورد و اگر آب تیره باشد رنج و سختی و ترس و وحشت به او می رسد.
 • اگر ببیند آب گرم میخورد گرفتار بیماری خواهد شد.
 • اگر ببیند بی خبر آب گرم برویش ریخته اند بیماری گریبانش را خواهد گرفت و اندوه بزرگی به او می رسد.
 • اگر ببیند در آب افتاده است رنج و غم گریبانش را خواهد گرفت.
 • اگر ببیند با جام آب بر میدارد فریفته مال خواهد شد.

 


تعبیر خواب آب از دیدگاه دانیال نبی

 

 • آب دادن به مردمان، دلیل بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده است.
 • اگر ببیند تن به آب سپرده و سالم است به کارهای مهم مشغول می شود و شغلهای شایسته پیدا می کند به مرحله
 • ای چون ریاست و سروری میرسد و سخنش پذیرفته می شود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد.
 • اگر ببیند به درون آب صاف و زلالی رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دین و اعتقادی او دلالت دارد و توکلش بر خدای متعال است و دلالت دارد بر اینکه کارهای او نتیجه مطلوب خواهد داشت.
 • اگر ببیند به باغ آب میدهد در انتخاب و گزینش همسر موفق خواهد بود.
 • اگر ببیند که آب پاک روی او ریختند دلیل آنست که خیر و منفعتش به دیگران میرسد و اگر باکسی همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد.
 • اگر ببیند آب نا پاک و تیره بروی او ریختند دلیلش آنست که خیرش به دیگران نمی رسد و همیشه در فکر خود است تا دیگران و در امور خودش را بر دیگران ارجح میداند.

 


تعبیر خواب آب به روایت امام جعفر صادق(ع)

 

 • غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبیر باشد: یقین، قوت، کار صعب و دشوار، همدم و هم صحبت کسی شدن، در خدمت مقام مهم شهر بودن

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

نظر شما برای “تعبیر خواب آب”

قالب تفریحی