فال تاروت بله یا خیر

این فال با استفاده از کارت های تاروت کبیر انجام میشود و تنها یک پاسخ کوتاه شامل «بله» یا «خیر» به شما میدهد. ابتدا نیت کرده سپس یکی از کارت های زیر را انتخاب نمایید.