فال حافظ

غزل شماره ۲۴۱

 غزل شماره ۲۴۱

معاشران ز حریف شبانه یاد آرید حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید

به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق به صوت و نغمه چنگ و چغانه یاد آرید

چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاد آرید

چو در میان مراد آورید دست امید ز عهد صحبت ما در میانه یاد آرید

سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید

نمی‌خورید زمانی غم وفاداران ز بی‌وفایی دور زمانه یاد آرید

به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال ز روی حافظ و این آستانه یاد آرید

تفسیر

با خواست و یاری خدا زندگی خوب و مرفه ای در اختیار داری و موفقیتهایت روزافزون است. به شکرانه این نعمات الهی از یاد دوستان و آشنایان غافل مشو و تا آنجا که می توانی در خدمت به خلق خدا کوشا باش تا خداوند به پاداش این خوی نیک، نعمتت را افزون نماید.