فال لنورماند

کارت زنبق

کارت زنبق

شماره کارت: 30 | نماد کارت: شاه دل | احساس عمومی: مثبت | سیاره: چیرون | زودیاک: برج سنبله | زمان بندی: زمستان
 

کارت زنبق دارای دو چهره کاملاً متفاوت است. این کارت هم میتواند به چیزهایی مرتبط با روابط جنسی، لذت و مادیات اشاره داشته باشد و هم میتواند فضیلت، پاکی و اخلاق را نشان دهد. از یک سو لذت بردن از جنبه های مادی زندگی از طریق حواس ما نظیر بویایی، لمس کردن و چشیدن را به ما نشان میدهد و از طرفی دیگر بُعدی کاملا معنوی دارد که نمایانگر تمامی فضیلت ها، رحمت، عدالت، نیکی و مهربانی است. به طور کلی زنبق میتواند نماد سختی ها و چالش های جنس مونث در حرکت میان حس نفسانی و معصومیت باشد.

کلمات کلیدی: حساسیت، رابطه جنسی، تفوا، اخلاق، خرد