نتیجه استخاره با قرآن

نتیجه استخاره شما :


آیه 1 - سوره اعلی

آیه 1 - سوره اعلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

(ای رسول ما) نام خدای خود را که برتر و بالاتر (از همه موجودات) است به پاکی یاد کن.

نتیجه: خوب است، انجام دهید و ترکش نکنید.