نتیجه استخاره با قرآن

نتیجه استخاره شما :


آیه 32 - سوره شوری

آیه 32 - سوره شوری

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

و یکی از آیات (قدرت) الهی سیر و گردش کشتیهاست که در آب دریا مانند کوههای بلند در حرکت است.

نتیجه: انشالله خوب است، انجام دهید.