نتیجه فال اوراکل

نتیجه فال شما :


آموزش

آموزش

این کارت نشان میدهد که شما در رابطه خود به آن رشد و بلوغ لازم برای درک شریکتان نرسیده اید و باید برای این امر تلاش کنید و مسائلی که به درک شریکتان کمک میکند را بیاموزید. داشتن یک رابطه احساسی موفق نیازمند یادگیری خیلی چیزها از جمله بخشش و چشم پوشی به روی اشتباهات است. از تجربه دیگران برای بهبود رابطه خود استفاده کنید.