نتیجه فال قهوه با سه نشان

این نشان مربوط به گذشته است :


چتر

فال قهوه آنلاین

به امور عاشقانه اشاره دارد. اگر چتر باز باشد نشان دهنده امنیت است و اگر بسته باشد مربوط به دلخوری است.


این نشان مربوط به حال است :


قو

فال قهوه آنلاین

در انتظار شانس و عشق هستید. قو یک نشانه مثبت برای شما است.


این نشان مربوط به آینده است :


صلیب

فال قهوه آنلاین

نشانه ای الهام بخش است. ایده هایی برای غلبه بر مشکلات وجود خواهد داشت. همچنین به فداکاری اشاره دارد.