نتیجه فال قهوه با سه نشان

این نشان مربوط به گذشته است :


مربع

فال قهوه آنلاین

میتواند به نا امیدی و شکست در روابط عاطفی اشاره داشته باشد. ممکن است احساس محدودیت داشته باشید.


این نشان مربوط به حال است :


قاشق

فال قهوه آنلاین

نشان دهنده لذت، سرگرمی و انرژی زیاد است. احساس راحتی میکنید.


این نشان مربوط به آینده است :


سگ

فال قهوه آنلاین

به دوستی و روابط دوستانه اشاره دارد. به توصیه های دوستان خود اعتماد کنید.