نتیجه فال قهوه با سه نشان

این نشان مربوط به گذشته است :


قیچی

فال قهوه آنلاین

دچار احساس عدم اطمینان شده اید، از عقل و شهود خود در اقدامات بعدی استفاده نمایید.


این نشان مربوط به حال است :


لنگر

فال قهوه آنلاین

نشانه ای مثبت که سفر یا روابط عاشقانه را نشان میدهد.


این نشان مربوط به آینده است :


چهره

فال قهوه آنلاین

چهره یا صورت در فال قهوه به این معناست که اخباری غیر منتظره دریافت خواهید کرد. همچنین نشانگر اکتشافات جدید است.