نتیجه فال قهوه با سه نشان

این نشان مربوط به گذشته است :


چهره

فال قهوه آنلاین

چهره یا صورت در فال قهوه به این معناست که اخباری غیر منتظره دریافت خواهید کرد. همچنین نشانگر اکتشافات جدید است.


این نشان مربوط به حال است :


لوبیا

فال قهوه آنلاین

باید سخت کار کنید و پول پس انداز کنید. بعدا ثمره تلاش های خود را خواهید دید.


این نشان مربوط به آینده است :


اسب

فال قهوه آنلاین

به یک رابطه دوستانه نزدیک و صمیمی اشاره دارد. خبر مثبتی از شخص مهم و خاصی دریافت خواهید کرد.