انواع فال جدید

فال روزانه

فال روزانه | 26 دی 1400

فال روزانه | 26 دی 1400

فال روزانه بهار فال | یکشنبه 26 دی ماه 1400 متولدین فروردین |تخیل همه چیز است. می تواند باعث جذاب

کارت ابر

مجموعه: تعداد بازدید: 794

کارت ابر

شماره کارت: 6 | نماد کارت: شاه گشنیز | احساس عمومی: منفی | سیاره: نپتون | زودیاک: برج حوت | زمان بندی: پاییز

 

زمانی که ابرها، خورشید را پوشانده اند ما قادر به دیدن نور حقیقت نیستیم. ابر میتواند به عنوان حجابی عمل کند که چیزی را پشت خود پنهان میکند. به همین ترتیب در لنورماند نیز کارت ابر به آنچه که مخفی است و شک و تردیدی که از عدم وضوح حاصل میشود، اشاره دارد. ممکن است اکنون در شرایطی باشید که مطمئن نیستید چه تصمیمی بگیرید و چه مسیری را انتخاب کنید و احساس سردرگمی شما را فرا گرفته است.

کلمات کلیدی: سردرگمی، نا واضح، سوء تفاهم، نا امنی، شک، اسرار پنهان

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

نظر شما برای “کارت ابر”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب تفریحی