فال روزانه

فال روزانه 10 مرداد 99

فال روزانه 10 مرداد 99

فال روزانه جمعه 10 مرداد ماه 99 متولدین فرودین: صبور باش و بدون تو تلاش کردی به قدر خودت حالا

کارت ابر

مجموعه: تعداد بازدید: 75

کارت ابر

شماره کارت: 6 | نماد کارت: شاه گشنیز | احساس عمومی: منفی | سیاره: نپتون | زودیاک: برج حوت | زمان بندی: پاییز

 

زمانی که ابرها، خورشید را پوشانده اند ما قادر به دیدن نور حقیقت نیستیم. ابر میتواند به عنوان حجابی عمل کند که چیزی را پشت خود پنهان میکند. به همین ترتیب در لنورماند نیز کارت ابر به آنچه که مخفی است و شک و تردیدی که از عدم وضوح حاصل میشود، اشاره دارد. ممکن است اکنون در شرایطی باشید که مطمئن نیستید چه تصمیمی بگیرید و چه مسیری را انتخاب کنید و احساس سردرگمی شما را فرا گرفته است.

کلمات کلیدی: سردرگمی، نا واضح، سوء تفاهم، نا امنی، شک، اسرار پنهان

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

نظر شما برای “کارت ابر”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب تفریحی