انواع فال جدید

فال روزانه

فال روزانه | 26 دی 1400

فال روزانه | 26 دی 1400

فال روزانه بهار فال | یکشنبه 26 دی ماه 1400 متولدین فروردین |تخیل همه چیز است. می تواند باعث جذاب

کارت لنگر

مجموعه: تعداد بازدید: 1082

کارت لنگر

شماره کارت: 35 | نماد کارت: 9 پیک | احساس عمومی: مثبت | سیاره: زحل | زودیاک: برج جدی | زمان بندی: مدت طولانی

 

مشاهده کارت لنگر، نشان دهنده سرسختی شما در رسیدن به یک هدف یا انجام یک کار است. چیزی وجود دارد که به شما ثبات و قدرت میبخشد تا بتوانید بر روی خواسته های خود تمرکز کنید. تمرکز قوی و ثباتی که در کارت لنگر وجود دارد میتواند مثبت یا منفی باشد، از یک طرف محیطی امن به وجود می آورد اما از طرفی دیگر به این معناست که شما به قدری مقابل تغییر و انعطاف سرسخت هستید که نمیتوانید ایده ها، مفاهیم یا اهداف نامناسب را رها کنید. اینکه معنای کارت لنگر مثبت یا منفی باشد، به شما بستگی دارد و شما هستید که باید انتخاب کنید چگونه از این ثبات و تمرکز در زندگی خود استفاده میکنید.

کلمات کلیدی: ثبات، ممانعت، امنیت، انعطاف پذیری، دوام

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

نظر شما برای “کارت لنگر”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب تفریحی