انواع فال جدید

فال روزانه

فال روزانه | 26 دی 1400

فال روزانه | 26 دی 1400

فال روزانه بهار فال | یکشنبه 26 دی ماه 1400 متولدین فروردین |تخیل همه چیز است. می تواند باعث جذاب

کارت موش

مجموعه: تعداد بازدید: 1261

کارت موش

شماره کارت: 23 | نماد کارت: 7 گشنیز | احساس عمومی: منفی | سیاره: چیرون | زودیاک: برج میزان | زمان بندی: پایان وقت

 

پوسیدگی آهسته و خرابی توسط کارت موش نشان داده میشود. اگرچه ممکن است موشها بی ضرر به نظر برسند، اما بسیاری از آنها وقتی شروع به جویدن غذا ، منابع یا خانه می کنند به یک مشکل تبدیل میشوند. این روند آهسته است اما اگر کنترل نشود، این کارت می تواند باعث تخریب ویرانگر شود. در لنورماند، مشاهده این کارت می تواند به معنای این باشد که چیزی به آرامی نیرو یا قدرت خود را از دست می دهد. مانند رابطه ای که ممکن است در حال فروپاشی باشد، یا امیدی که به آرامی در حال محو شدن است. شما حتی ممکن است از آن آگاه نباشید ، اما این اتفاق در حال رخ دادن است. باید هوشیارتر باشید تا ببینید چه چیزی بعداً ممکن است به یک مشکل تبدیل شود. علاوه بر این، چون موش ها به عنوان ناقل بیماری شناخته میشوند، این کارت میتواند بیانگر نوعی فساد یا خرابی داخلی باشد. شاید مجبور شوید با چیزی آلوده و نامناسب رو به رو شوید.

کلمات کلیدی: کمبود، تخریب، کاستی، نقص، بیماری

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

نظر شما برای “کارت موش”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب تفریحی