انواع فال جدید

فال روزانه

کارت درویش

مجموعه: تعداد بازدید: 3998

کارت درویش

درویش در جستجوی علمی است که در درون خویش قرار دارد. او سرگردانی تنها در مسیر شب است و به دنبال چیزی است که تنها به کمک دوره ای طولانی از تنهایی و خلوت و گوش سپردن به صدای درونی به آن میرسد. برای شنیدن این نوای درونی، او باید از جمعیتی که صداها و خواسته های آن ها تهدیدی برای رسیدن به هدفش است، دوری کند. او قدم در راه تاریک ناشناخته ها میگذارد و تنها با نور کم سوی ستاره شمالی به سمت مقصد که خانه اش -خودش- است همراهی میشود.

شما در حال حاضر احساس میکنید باید مدتی را تنها باشید، هرگز از عملی کردن این تصمیم نترسید، چراکه این تنهایی میتواند به شما کمک کند. کارت درویش همچنین میتواند به معنای حضور شخصی باشد که به زودی وارد زندگیتان میشود و راهنما و مشاور مورد اعتمادی برای شما خواهد بود.

کلمات کلیدی: درون گرایی، تنهایی، هدایت درونی، جستجوی خویش

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

نظر شما برای “کارت درویش”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب تفریحی